Rozmowy

Trochę mi żal, że się kurzą na łamach różnych czasopism w archiwach.

Natrętny refren

Z Miłoszem Biedrzyckim rozmawia Tomasz Majeran
Czas Kultury nr 4/1996

Na pierwszym miejscu stoi mądrość

Z Nataszą Goerke rozmawia Tomasz Majeran
Odra 7-8/1995

Dzisiaj jestem tu, gdzie muszę być

Z Lechem Janerką rozmawiają Tomasz Majeran i Marta Mizuro
Odra 4/1995

Wszyscy inteligentni mężczyźni idą bez obiadu

Z Lechem Janerką rozmawiają Tomasz Majeran i Marta Mizuro
Nowy Nurt 13/1995

Terror szyderców

Z Jarosławem M. Rymkiewiczem rozmawiają Dariusz Suska i Tomasz Majeran
Fronda nr 6 (Przedwiośnie 1996)

Trzy razy post

Z Marcinem Świetlickim rozmawia Tomasz Majeran
Odra 5/1995
[^]